Divadlo Josefa Kajetána Tyla program 2024/2025

Nová scéna DJKT

Malá scéna DJKT

Velké divadlo DJKT

Divadlo Josefa Kajetána Tyla Nová scéna - kontaktní údaje a mapa

Fotografie prezentované na této stránce jsou z oficiálních stránek DJKT. Podívejte se i na další divadla.

O Divadle Josefa Kajetána Tyla

Plzeň má bohatou divadelní historii. Záznamy o německých divadelních představeních se datují až do konce 18. století, zatímco první česká divadelní představení se v Plzni začala hrát od roku 1818. Tato představení se konala na různých místech – v rytířské síni tzv. Německého domu na náměstí, ve velké síni radnice a v hostincích, jako je U zlatého orla, U arcivévody Ferdinanda a U bílé růže.

Plzeň dostala svou první specializovanou divadelní budovu v roce 1832, kdy měla 9 040 obyvatel. Budova byla postavena podle návrhů Lorenza Sachettiho a poprvé se v ní hrálo 12. listopadu 1832. První české představení se v ní hrálo až 18. ledna 1835.

V roce 1890, kdy měla Plzeň už 50 221 obyvatel, už původní divadlo nestačilo. Tak vznikl plán na výstavbu nového divadla, které bylo otevřeno v září 1902.

Během posledních 70 let se kulturní život v Plzni tak vyvinul, že si vyžádal postavení 3 divadel (1832, 1869, 1902). Od roku 1869 se v Plzni hraje repertoárové divadlo paralelně ve dvou divadelních budovách.

Rostoucí počet obyvatel Plzně a tím pádem také rostoucí poptávka po kultuře vedly k tomu, že v roce 1890 město rozhodlo o výstavbě nového divadla. Povolení k stavbě bylo vydáno v lednu 1899 a Velké divadlo bylo otevřeno v září 1902.

Tato nová budova Velkého divadla byla slavnostně otevřena v září 1902 a stala se hlavním centrem divadelního života ve městě. Během 20. století se divadlo dále rozvíjelo a adaptovalo se na měnící se potřeby a preference diváků. V roce 1965 bylo otevřeno Komorní divadlo, které vzniklo adaptací bývalého kina Univerzita.

Nicméně koncem 90. let 20. století muselo město začít hledat řešení pro nevyhovující stav Komorního divadla a jeho přístavby. Nakonec bylo rozhodnuto o výstavbě nové divadelní budovy, jejíž provoz byl zahájen na začátku sezóny 2014/2015.

Plzeňské divadlo tak prošlo významným vývojem od jednoduchých představení v hostincích až po moderní divadelní budovy, které dnes slouží široké veřejnosti. Tato evoluce je svědectvím o tom, jak kulturní život ve městě prosperuje a jak je město odhodlané investovat do kultury a umění pro své občany.

NOVÁ SCÉNA: Nová scéna je součástí Nového divadla DJKT, které bylo otevřeno 2. září 2014. Architektonický koncept tohoto divadla vytvořil Vladimír Kružík ze společnosti Helika, a to na základě původního návrhu portugalské architektonické kanceláře Contemporânea Lda. Akademická malířka Ivana Hejduková ze sdružení KVADRA je autorkou malované opony. Budovu divadla charakterizuje unikátní předsazená fasáda z litého betonu s „bublinovou perforací“, vážící více než sto tun, která je prosvícena LED reflektory měnícími barvu. Komplex Nového divadla tvoří dvě budovy – divadelní a provozní.

Nová scéna disponuje kapacitou 461 diváků a je zajištěn bezbariérový přístup.

MALÁ SCÉNA: Malá scéna je také součástí Nového divadla a byla otevřena ve stejný den jako Nová scéna, 2. září 2014. Její nejvýznamnějším rysem je variabilní hlediště s kapacitou až 120 míst, které také nabízí bezbariérový přístup.

Díky variabilnímu sezení a minimální vzdálenosti mezi diváky a herci Malá scéna vytváří silnou atmosféru a jedinečné situace. Diváci si zážitky z Malé scény budou dobře pamatovat, protože vidí a slyší každý detail a stávají se součástí dění. Na Malé scéně lze vidět moderní dramata, autorské pohádky, komorní balety a opery – vše je doslova na dosah ruky.

 

 

Napsat komentář