Fotografie ze stránek Národního divadla

Nová scéna Národního divadla program​ 2024/2025

Nová scéna Národního divadla

Nová scéna Národního divadla - kontaktní údaje a mapa

Historie a součastnost

Nová scéna Národního divadla v Praze představuje modernější a experimentálnější část tohoto významného kulturního komplexu. Nachází se v těsné blízkosti historické budovy Národního divadla na nábřeží Vltavy v centru Prahy.

Historie a Design

  • Otevření: Nová scéna byla otevřena v roce 1983 a původně byla koncipována jako doplněk k hlavní budově Národního divadla.

  • Architektura: Architektonický design Nové scény je výrazně odlišný od tradiční budovy Národního divadla. Je známá pro svou moderní, funkcionalistickou architekturu a charakteristickou fasádu tvořenou stovkami opalescentních skleněných tabulek, které jsou dílem českého výtvarníka Stanislava Libenského.

Umělecký Profil

  • Experimentální prostor: Nová scéna slouží jako místo, kde se odehrávají experimentálnější a inovativní představení, včetně těch, které kombinují divadlo, tanec a multimédia.

  • Laterna Magika: Nová scéna je domovem a zároveň kolébkou světoznámého souboru Laterna Magika, který je známý svým unikátním spojením filmu a živého divadelního představení. Tato metoda byla poprvé představena na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a dodnes fascinuje diváky z celého světa.

  • Taneční inscenace: Sídlí zde také soubor Národního divadla Balet Praha, který vystupuje s moderně pojatými baletními a tanečními díly.

  • Divadelní festivaly: Nová scéna často hostí různé divadelní festivaly a speciální projekty, které oslovují širokou škálu diváků a občas i mezinárodní umělce.

Význam a Role

  • Kontrast: Nová scéna poskytuje kontrastní protipól k tradičnějším inscenacím Národního divadla, čímž obohacuje a rozšiřuje kulturní nabídku v Praze.

  • Integrace uměleckých forem: Prostor přispívá k integraci různých uměleckých forem a médií a podporuje křížení žánrů a disciplín.

  • Přístup k umění: S cílem být přístupná široké veřejnosti, Nová scéna představuje díla, která často apelují na mladší a alternativní publikum.

  • Mezinárodní prezentace: Díky svému unikátnímu zaměření a historii představuje Nová scéna často Českou republiku na mezinárodní úrovni v oblasti divadelního umění.

Nová scéna Národního divadla je tak místem, které nejen doplňuje tradiční divadelní scény v centru Prahy, ale také nabízí nové, inovativní a experimentální přístupy ke scénickému umění, čímž aktivně přispívá k rozvoji české kultury a umění na místní i mezinárodní scéně.

Napsat komentář