Site icon Pražské muzikály

Kleopatra

Jak hodnotíte toto představení?

Kleopatra
8.81 1 10 32
0 / 10 Celkové hodnocení: 8.81

Autor hudby:
Michal David

Námět, scénář, libreto:
Zdeněk Borovec, Lucie Stropnická, Lou Fanánek Hagen

Režie: 
Filip Renč

Režijní nastudování a choreografie:
Ladislav Beran

Hlasový poradce:
Eduard Klezla

Choreografie bojových scén:
Petr Nůsek A.R.G.O.

Scéna:
Marek Hollý, Jan Mikuška

Kostýmy:
Roman Šolc, Ján Kocman

Producenti:
Oldřich Lichtenberg, Michal David, Ján Kováčik (FORZA)

Herecké obsazení

Kleopatra:
Kamila Nývltová, Alžbeta Bartošová

Caesar:
Daniel Hůlka, Marian Vojtko

Marcus Antonius:
Josef Vojtek, Josef Vágner, Marian Vojtko

Octavia:
Zdenka Trvalcová, Lucia Bugalová

Fulvia:
Linda Finková, Radka Fišarová

Octavianus:
Tomáš Trapl, Bohouš Josef

Ptolemaios:
Petr Ryšavý

Apollodoros:
Lešek Semelka, Dušan Kollár

Rufius:
Juraj Bernáth, Peter Pecha

Pothinus:
Martin Šemík

Isis:
Kristina Kloubková, Alena Mihulová, Linda Finková,Tereza Bílková

Jupiter:
Zdeněk Dušek, Jan Kuželka

Had:
Kateřina Stryková Matyášová

Company:
Martina Fantová, Jana Sochůrková, Věra Vodičková, Františka Stropnická, Michaela Novotná, Tereza Bílková, Lucie Hořčičková, Radim Pátek, Dominik Peřina, Michal Klohna, Marek Lhotský, Marek Červinka

Kleopatra

Datum představení Začátek představení Název muzikálu Volná místa Nákup vstupenek

Texty písní z muzikálu Kleopatra

Ave, Ave…
Pompeius na hlavu poražen byl
Na útěk musel se dát
Pouze ty, Caesare, máš dosti sil
Dál abys Římanům vlád Ave,Ave

Vstoupil jsi do země požehnané
Jež vážnost i bohatství má
V míru tě vítají Egypťané
Alexandrie je tvá ave,ave

Přátelsky k vám, jak jsem si přál
Vždycky byl nakloněn Řím

Ptolemaios, náš mladý král
Teď klade dar k nohám tvým! ave,ave

Pompeius!

Pompeius! Jeho hlava!

Nad vaším darem já mohu jen sténat
Sochou Pompeiovou ozdobím senát ave,ave

Posvátné vítězství u Farsala
Egypt jak na dlani máš
Nadvláda Říma je dokonalá
Zdráv budiž, Caesare náš! ave,ave

Ó, božská Isis, já tě chválím
Tvá Kleopatra ptá se, má-li žít
Věčně věků v ústraní
I když vládci nezvaní
Jak supi kolem trůnu krouží

Jak mohu čelit já těm choutkám?
Vždyť v té hře o moc jsem
Jak loutka jen
Umlčena exilem
Vězím míle za Nilem
Jen ty víš, po čem dávno toužím

Chci královnou se stát
A zem svou k slunci vést
Ty, Isis, jedenkrát
Snad spolu s trůnem
Dáš mi záři hvězd

Chci Egypt pozvednout
A vyrvat z římských pout
Své zemi úrodné
Snad jednou svobodné
Chci vrátit majestát
A královnou se stát

Vlast za otcovy hříchy pyká
A kdo má roli následníka hrát
To mi vrásky nedělá
Jsem už téměř dospělá
A tak můj vnitřní hlas mi říká

Chci královnou se stát
A zem svou k slunci vést
Ty, Isis, jedenkrát
Snad spolu s trůnem
Dáš mi záři hvězd
A hold mi vzdá i Řím
Já vstoupím před senát
Snad bozi všemocní
Moji moc tak umocní
Chci královnou se stát
Chci královnou se stát

Tak se mi zdá
Že jsi tak trochu vykutálená

Jak velký Caesare
Jak páni vojáci
Jak se vám bydlí
V mém vlastním paláci?

Má pyšná moc
Zřejmě nic moc
Pro tebe neznamená
Caesar v své dobrotě
Za to tě nepověsí
Že jsi, že jsi
Vykutálená!
Jsem vlastně rád
Že jedenkrát
Historik zaznamená
Caesar vzal fakticky
Stoicky, bez represí
Že jsi, že jsi
Vykutálená!

Vlastnost mi přiděl
Tys přišel a viděl
Jsi ten kdo i zvítězit má
Hovor jen vedem
Tak neřešme předem
Zda jsem nebo nejsem-li já
Vykutálená

Všim jsem si blíž
Pleť jako plyš
Pěkně jsi zaoblená
Snad rosteš do krásy
Jiná jsi, nežli se zdáš
A jsi až až
Vykutálená

Nezdáš se stár
Vrásek jen pár
Vlasů snad víc moh bys mít
Nesmýšlej nedobře
O kobře od pyramid
Že ví jak být
vykutálená

Hrdá i sčetlá
Tys k nohám mi slétla
Jak mince co má rub i líc
S hravostí šelem
Teď klameš mě tělem
A vždy budeš míň nebo víc
Vykutálená

Hru co má spád
Začli jsme hrát
Aktéři dva – ty a já
Pro správně hrající dvojici
Kouzlo své má
Ta hra, ta hra
Vykutálená
Hru co má spád
Začli jsme hrát
Aktéři dva – ty a já
Pro správně hrající dvojici
Kouzlo své má
Ta hra, ta hra
Vykutálená, vykutálená, vykutálená

Proč Ptolemaios, hodný hoch
Nesnese se se sestrou?
Podat jí ruku, to jo, to by mohl
Jedna lest navíc se ztratí
Za slabost se platí
Tvrdě se platí.

Proč Ptolemaios je sestřin stín?
Vždy víc než dcera bývá syn
Sestřičce kus trůnu však není dost
Jak žena nad mužem nade mnou ohrnula nos
To se platí
Za to se platí!

Krví se splácí hříšný hřích
Nepsaným právem vládnoucích

Slyšíš ty bubny a slyšíš ten ryk?
Pothinus pro tebe objednal šik!
To Achillas do boje zbrojí
A přesily všichni se bojí, všichni se bojí!

Za krále tas
Tas
Bodni a křič!
Křič!
Výhra je ctihodný chtíč
Křič! Chtič! Hej!
Vetřel se Řím
Jó!
Do egyptských zdí
Tak, tak!

Drzost se nestrpí
Za zpupnost vždycky se platí

Tak, jó!
Tvrdě se platí!
Platí!
Nesmíš se vzdát
Boj!
I kdybys pad
Hoj, hoj!
Jak káže egyptský řád
Jak káže egyptský zákon a řád
Voják je chlap
Tas!
Dodej a šlap
Zas!

Nešetři ranami
Ať vetřelec tu zábavu platí!

Platí!
Ať hezky platí!

Krví se splácí hříšný hřích
Nepsaným právem vládnoucích

Slyší mě Caesar? Či radši se skryl?
Modlí se, kéž by se nenarodil
Mí vojáci plány mu zhatí!
Vždyť za pýchu vždycky se platí!

Krví se splácí hříšný hřích
Vítěz vstává
Nepsaným právem vládnoucích
Králům sláva!

Slyší mě Caesar? Či radši se skryl?
Modlí se, kéž by se nenarodil!
Své legie za chvíli ztratí
Chtěl vraždit a za to se platí!

Smrtí se platí!

Kleopatro s šíjí labutí
Vstal jsem z mrtvých
Po tvém uštknutí
Byl to pouhý rozmar nebo plán
Otevřít mi náruč dokořán?
Tonul jsem jak v příboji
Šepot, výkřik, obojí
I válečníka odzbrojí

A tak to tedy ne!
To nepůjde jen tak!
Počkej, Caesar ti
Ještě lekci dá! Fakt!

Stovky žen já před tebou jsem měl
Proč až dnes mi rozum uletěl?
Objalas mě na svých kobercích
Oděná jen v perlách, ve špercích

Zachovám si chladný soud!
Líp mi bude bez tvých pout
Právo vládnout, rozhodnout mám já!
Zachovám si chladný soud!
Líp mi bude bez tvých pout
Právo vládnout, rozhodnout mám já!

A vím, o co ti jde!
Abych tě dosadil na trůn?
Královna Kleopatra
To nezní špatně, královna
A taky se jí staneš!

Rufius:
Caesare! Caesare!
Caesare, Achillas obklíčil nás
Na moři legie padnou!

Caesar:
Zaujmout obranu!

Rufius:
Už není čas!
Naději nemáme žádnou!

Caesar:
Zapalte lodě!

Rufius:
Zapálit lodě!

Caesar:
Pothinus, zrádce a krysa všech krys
Drží se trůnu jak obtížný hmyz
Přísahám, že za to skoná!
Nebo snad zradila ona?

Kleopatra:
Pod mými ochrannými křídly
Máš teď možnost uniknout
Znám tu přece každý kout
Jen já vím, kudy mám tě vést

Caesar:
V čem se teď tvoje oči zhlídly?
Žár mé loďstvo pohltí
Krásný hazard se smrtí
Je jen pouhopouhá lest

Oba:
Ta hradba z plamenů, ta hráz
Před nepřáteli skryje nás
Vesnicí pláchnem

Kleopatra:
Kam a jak?

Caesar:
Na širé moře, za maják

Kleopatra:
Pod tvými ochrannými křídly

Oba:
Pod tvými ochrannými křídly
Pod tvými ochrannými křídly

Kleopatra:
V dálce stíny pyramid
Stálý slunce žár
Vstává zem a řeka proudí dál

Caesar:
Lásku tvou a zemi mít
Co víc bych si jen přál
Po tvém boku Římu v čele stát

Kleopatra:
Pánem světa být

Caesar:
Královnu svou mít

Kleopatra:
Já to cítím

Caesar:
Já to cítím

Oba:
Sílu náhle v nás
Když v deltě svítá
Když v deltě svítá

Kleopatra:
Naší říši krále dám
Cítím jeho puls
V rákosí když vplouvá lodi kýl

Caesar:
Svítá, lásko, právě nám
A správný máme kurs
Dál než Alexandr Veliký

Kleopatra:
Může náš syn být

Caesar:
Stále vzhůru jít

Kleopatra:
Já to cítím

Caesar:
Já to cítím

Oba:
Sílu náhle v nás
Když v deltě svítá
Když v deltě svítá

Kleopatra:
Deltou věčně plyne Nil

Caesar:
A sílí z přítoků

Kleopatra:
Vnímej řeku

Caesar:
Na věky věků

Oba:
Je, lásko, síla v nás

Apollodoros:
Slyšte, lidé, co se říká
A pak řekněte to rychle dál
Kleopatře narodil se
Dnes egyptský král

Egypťané syna vítají
Caesar šťasten je
A s ním snad Řím
Velké dny Egyptu svítají
Nový král!

Bohové si to tak přáli
Caesar měl se otcem stát
A jeho syn pak vrátí
Ke slávě egyptský stát

Egypťané syna vítají
Caesar šťasten je
A s ním snad Řím
Velké dny Egyptu svítají
Nový král!

Sbor:
Král, jenž o svůj lid vzorně dbá
Král, jenž Egyptu sílu dá
Národ egyptský docení
Sláva buď jeho zrození!

Král, jenž o svůj lid vzorně dbá
Král, jenž Egyptu sílu dá
Národ egyptský docení
Sláva buď jeho zrození!

Caesar:
Na dosah můj jsou smělé cíle
Teď když vlastního syna mám
A silou celé svojí moci
Já se k němu znám
Ano, tento hoch je synem mým
Po matce je i egyptský král
Šťasten jsem a se mnou snad i Řím
Nový král!

Sbor:
Král, jenž o svůj lid vzorně dbá
Král, jenž Egyptu sílu dá
Národ egyptský docení
Sláva buď jeho zrození!
Caesarian!

Své myšlenky jen zvolna sbírám
Ty Isis dobře víš, jaký mám cíl
Já, jež mívám vnuknutí
Dál přežívám spiknutí
A hvězda nilská vzhůru stoupá

Když kobra zlatá skráň mou svírá
A velký průvod můj uvítá Řím
Můj pocit je smíšený
Zájem o mě zvýšený
Však na úsměvy nejsem skoupá

Teď královnou jsem já a hold mi vzdává
Řím já vjíždím před senát ze snu už přece vím
To má tak být ať Řím jen poslouchá
Jak dávný je můj stát kde bývalo co psát
Když zde byl vlků ráj ať Řím jen poslouchá
Teď královnou jsem já

Já od Římanů smích i slýchám
A napjatý zde fóra dýchám tep
Leskem svým je ohromím
Hrot zášti tak odlomím
Tak hvězda nilská vzhůru stoupá

Teď královnou jsi nám
A hold ti vzdává Řím
Už vjíždíš před senát
Tvá krása s bohatstvím
Je v Římě vším

Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Ta síla zkrocená, drtivá i výbušná
Teď královnou jsem já
Teď královnou jsem já

Kleopatra:
Já vím, že odmítáš Octavia
Jenž by ti korunu dal

Caesar:
Říkám, stačí, že Caesar jsem já
Nač mám i římský být král?
Já jsem Caesar

Kleopatra:
Nevím, proč odpouštíš nepřátelům
Jež bys měl mečem svým stít

Caesar:
Hlídám své štěstí, jsem stranou všem zlům
Není mým cílem se mstít

Kleopatra:
Ty jsi Caesar
Ale temné síly pracují

Caesar:
Takový je Řím!

Kleopatra:
Musíš se prát

Caesar:
Kam se mám drát?

Kleopatra:
Jen silným vždycky přál Řím

Caesar:
Jen silným vždycky přál Řím

Kleopatra:
Nechceš se bít, nechals to být

Oba:
Ať věci jsou tak jak jsou

Kleopatra:
Zlé sny mě trápí
Až bojím se spát

Caesar:
Jsou to sny, noční můry
Stačí si přát
Dokud Caesar je Řím
Ať věci jsou tak jak jsou

Kleopatra:
K ránu spánkem mým se prohnal sen
Ze spánku mě vyrval vlastní sten

Caesar:
Vím, co zřejmě snažíš se mi říct
Věštec spatřil v játrech mnohem víc

Kleopatra:
Lásko, nechoď před senát

Caesar:
Nepřátelům smím se smát

Kleopatra:
V náruč smrti chceš se hnát

Oba:
Vždyť neposílí, co tě zabíjí

Octavian:
Jít bys měl před senát
Korunu chcem ti dát
Zásluhy ocenit tvé

Všichni:
Věštec to vidí, že březnové idy,
ty završí Caesara pouť

Kleopatra:
Naplní se, co se zdá

Caesar:
Možná, že smrt není zlá

Octavian:
Můžeš římským králem být

Caesar:
Myslím, že tam musím jít

Všichni:
Či smí znát Caesar strach?

Marcus Antonius:
Tak zemřel, Caesar náš
když si tógou zakryl tvář
A co dál říct- závěť mám

Kleopatra:
Spíš cítím nežli vím
že získá všechno Řím
A já na cestu k Egyptu se dám

Marcus Antonius:
Já vím, že cesty zkříží osud záhy nám

Marcus Antonius + Kleopatra:
Já vím, že Caesar býval přítel tvůj
Caesar náš

Sbor(8x):
Teknon Ty Klaieis,
Ty de se frenas híketo pentchos?…

Teknon Ty Klaieis

Kleopatra:
Synáčku můj, proč pláčeš?
Do srdce tvého jaký žal se to vlil
Synáčku můj, proč pláčeš?
Do srdce tvého jaký žal se to vlil
Synáčku můj

Kleopatra:
Odjíždím, víc nevzlykám
Samotě své již zvolna přivykám
Rákosí kýl rozčeří
Dřív než má zem zešeří

Krokodýl spí v písčinách
Přemýšlím o všech římských příčinách
Caesar – bůh bdí ve hvězdách
Jen když spím blíž se mi zdá

(Ref.)Snáší pryč pláč a žal
Nil, jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj
Římským zlem vláčenou
Pláčem tvář zmáčenou
Sílou svou léčí Nil můj

Synu můj, víc nevzlykám
Všechnu svou lítost i hněv
Polykám
Jako Nil já plynu dál
Ty jsi syn, jenž bude král

Svítá, zšed náhle stín
Vím dál jak žít teď s tím
Jen mnou je chráněn syn můj
Cítím se spálená
Zlým snům však vzdálená
Ránem když vstává Nil můj

Kleopatra + Sbor:
Snáší pryč pláč a žal
Nil, jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj (tvůj)
Římským zlem vláčenou
Pláčem tvář zmáčenou
Sílou svou léčí Nil můj (tvůj)

Rufius:
Pomstou vraždu trestá Řím
Čím kdo zachází, též schází tím
Velkou bitvu vyhrál Řím
Z pláně u Filipie jen stoupá dým
Ráno vedl šik zrádce nebožtík
Sám se ctí pad na svůj břit
Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Rufius:
Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Všichni:
Sláva!

Rufius:
Caesar pomstěn byl!
Koukám, nikdo nejásá
Únavou už slábnu též já sám

Vojáci:
Spoustou

Rufius:
Nesnází

Vojáci:
Vláčeni jsme
No, a jídlo nám schází

Rufius:
Zítra bude líp, dávám na to slib
Rádi buďme, zas že nastal klid
Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Rufius:
Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Všichni:
Sláva!

Rufius:
Caesar pomstěn byl!
A každý z nás jistě rád
Na nový triumvirát
Číši dá si z Říma vína

Vojáci:
Dál na trable nevzpomíná

Rufius:
Zítra bude líp, dávám na to slib
Rádi buďme, zas že nastal klid

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Rufius:
Caesar pomstěn byl!

Antonius:
Brutus právě dodýchal
Zrádce poslední
A svět se koulí dál

Vojáci:
Veď nás …

Rufius:
… Antonie!

Vojáci:
Rádi bojem vyděláme na svůj plat

Antonius:
Já povedu vás, to vám povídám
Víno, chléb, taky žold vám dám

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Antonius:
Kyne nová

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Antonius:
Kyne nová

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Antonius:
Kyne nová sláva nám!

Kleopatra:
Utíká čas, Caesare můj
Silný Řím na mou zem zas
dostává chuť
Snad Marcus Antonius,
který po tvém boku stál
Může mi pomoci?

Vzpomínám na setkání dávné
Pouhá chvíle vzdálená
Tvář tu přesto stále mám
V paměti leč v závojích

Můj zájem sílí – začal hnát
Zvědavou touhu lépe znát
Muže jenž brání mi spát
A s nímž by vzkvétal nilský stát

Mocnými ochrannými křídly
Mocnými ochrannými křídly
Chraň stát egyptský

Fulvie:
Tak se mi zdá, že musím ti dát,
několik rad muži můj

Marcus A.:
Fulvie víš, vyčkal bych spíš,
tak aspoň chvíli jen stůj

Fulvie:
Octavián, jako tvůj pán,
s tebou jedná to víš sám

Oba:
Pár hádkou spálený,
pár má ustalený styl svůj
svůj……

Fulvie: Čas nadešel, jen kdybys chtěl,
tak už si Římanům vlád

Marcus A.:
Triumvirát, podpořím rád,
prostor si zákonům dát

Fulvie:
Vždycky si stál, jen opodál
stačí, když chválí tě stát

Oba:
Pár hádkou spálený,
pár má ustalený styl svůj
Krásný je názor svůj mít,
za ním stát si a dál jen se bít,
vůle vést bitvu monstrózní,
jen si silný vyjde z ní, zdráv
dle všech práv
práv….

Fulvie:
Vojsko chce žold, tak musíš hold
k Egyptu přímo teď plout

Marcus A.:
Snad prosit mám, to neudělám
vždyť přece mám hrdost svou

Fulvie:
Egypt je moc, končí zlá noc,
železo začni hned kout

Oba:
Pár hádkou spálený,
pár má ustalený styl svůj
Krásný je názor svůj mít,
za ním stát si a dál jen se bít,
vůle vést bitvu monstrózní,
jen si silný vyjde z ní, zdráv
dle všech práv
práv….

Kleopatra:Já dobře znám
Bohatství správný význam.
Ten klíč šanci dává mi vládnout.

Fulvie:A Řím plný žen
Jejich touhám je snášen
Zlata žár jenž je pouhou ozdobou

Kleopatra:Ten žár

Fulvie:Jasně říká že můžu

Kleopatra:Být svá

Fulvie:Vlastní paní bez mužů

Obě:Léta sbírá ženská víra sílu svou
V slunce záři klidné stáří bez všech
pout

Kleopatra:Dámy vládnou tak to bývá

Fulvie:Mocí tajnou, co jim zbývá

Kleopatra:Muži doufaj že jen

Obě:Táhnou nás

Kleopatra:Ten pohled žen
Na svět králům je vzdálen

Fulvie:Já vím

Kleopatra:Svět se zdá být jen pánů

Fulvie:Pravdu máš

Kleopatra:Je náš

Fulvie:Je náš

Kleopatra:Stejně náš

Fulvie:Ano, náš!

Kleopatra:Bozi nám dávaj píli
Znovu vstát a nalézat dál svůj cíl

Fulvie:Ten cíl

Kleopatra:Jasně říká že můžu

Fulvie:Být svá

Kleopatra:Vlastní paní bez mužů.

Obě:Léta sbírá ženská víra sílu svou
V slunce záři klidné stáří bez
všech pout

Kleopatra:Dámy vládnou tak to bývá

Fulvie:Mocí tajnou, co jim zbývá

Obě:Muži doufaj,
že jen táhnou nás

Obě:Léta sbírá ženská víra sílu svou
V slunce září klidné stáří bez všech
pout

Kleopatra:Dámy vládnou tak to bývá

Fulvie: Mocí tanou, co jim zbývá

Obě:Muži doufaj že jen táhnou nás
Ženy schopné budou vládnout
ženy schopné budou vládnout
ženy schopné budou vládnout nám

Apollodoros:
Antonius!

Marcus Antonius:
Královna čeká zde jak se mi zdá
Proč nechce mi v ústrety jít?

Apollodoros:
Chceš-li ať pomocnou ruku ti dá
Raději nechej to být

Marcus Antonius:
Krásná jsi jako dřív možná i víc
Caesarův šperk nosíváš

Kleopatra:
Možná, že nejprve měl bys mi říct
Co vlastně na srdci máš

Oba:
Zlata dost má
Egyptský stát
A římská síla
Ta sním bude stát
Vyjdem si vstříc
Stačí jen říct
Dohoda oboustranná

Kleopatra:
Já ti přísahám
Trochu úzkost v srdci mám
Když se do něj vkrádá Řím
Já znám ty konce zlé
Je stejný jed snad lék
Ač z říše hadů
Já to sotva vím

Antonius:
Já, královno, tvá víčka zbavím vzápětí
Všech zármutků i napětí
Tak zůstaň jen v mém objetí
A žár mé vášně hrozí stínům
Jež odlétají z tváře tvé i snů

Kleopatra:
Vždyť já už dávno nevzlykám
A lásku svou ti všechnu dám
V tom rouchu vládců
Jsem to přece já
Ta dáma, dál co sama vstává
A v úsvitu pak
Bledne moc a sláva

Antonius:
To já chci po tvém boku spát
Do říše tvého srdce vpád
Je víc, než bych si
Troufal dříve říct

Kleopatra:
Já ti přísahám
Teď jen tebe v srdci mám
Nový příběh nám teď můžou bozi psát
My můžem lásku sát
A jedno je, co na to říká Řím

Antonius:
Já, královno, tvá víčka zbavím vzápětí
Všech zármutků i napětí
Tak zůstaň jen v mém objetí
A žár mé vášně hrozí stínům
Jež odlétají z tváře tvé i snů

Kleopatra:
Vždyť já už dávno nevzlykám
A lásku svou ti všechnu dám
Kdo rád tě má
Tak to jsem přece já

Oba:
A září nový věk, jenž vstává
A v úsvitu pak svítí moc a sláva
To já chci po tvém boku spát
Do říše tvého srdce vpád
Nejvíc ze mne chci ti dát
Tak říkej mi to tisíckrát
Můj další život náhle máš
Je tvůj

Kleopatra:
Roztoužená i zaskočená
Jdu za láskou
Neotřesen
Ničím roste můj sen
Je o nás dvou
Já přece vím
Je jen Caesara stín
Co se dá dělat s tím
Láska ví
Mé smyslné
Sny nesmyslné
Nudu pokrátí
Tuší můj stát
Co se má stát
Až se navrátí
Až se navrátí

Koukejte jak jim to sluší ale ženich se netváří zrovna zamilovaně zdá se že je tak trochu pod paru

je to sňatek z rozumu

Octavian mu dal svou sestru aby utužil triumvirát

Octavie se ale tváří vznešeně je to také předně Římská žena za to Antonius vidíte už to s tím vínem opravdu přehání válí se tu po nějaké trušpě jako barbar.

A ta trušpa je podobná Kleopatře

Inu voják v každém dobytém městě ženy hlavně že sňatek prospěje Římu a triumvirátu!!!

V srdci mém je zášť
když muž mě podvádí
a bolí to zvlášť
když si jinou odvádí.
Jako ženu vlastní
A ví to celý Řím
Mí odpůrci jsou šťastní
Já už mu nevěřím

Kde tvá síla králů
Teď právě skomírá?

Stovky prázdných sálů osamělost zabírá

Apollodoros:
To se běžně stává
Kleopatra, kterou znám
Ze svých pádů silná vstává
Zachová čest královnám

Čest královnám
Čest královnám
Čest královnám

Ohlásil se právě judský král

Zcela mimo Řím
Teď stočím pohled svůj

Pro Egypt jsi vším
Tak za svým státem stůj

Budoucnost je východ
Dobře chránit může nás
Má jednu z velkých výhod
Je to proti Římu hráz

Egypt je zas rád
Že chceš mu v čele stát

Vládce musí hrát
Vždy nejdřív za svůj stát

I když se to stává
Kleopatra, kterou znám
Ze svých pádů silná vstává
Zachová čest královnám

Čest královnám
Čest královnám
Čest královnám

O tvůj chladný rozum jsem se bál

Vydržím i víc
Moh bys mě líp znát

Spojencům jdem říct
Kterou cestou teď se dát!

Octavian:
Odpověz mi sestro má,
tak jaký je tvůj muž.

Octávie:
Víš já nejsem neskromná,
heslo mé je vlasti služ.

Octavian:
Jeho další plány musím znát
a dobrý pozor dát.

Octávie: Kdo je Antonius málo vím,
dělám, co chtěl Řím.

Octavian:
Události berou spád,
on musí z města ven.

Octávie:
Stejně se mnou nechce spát,
pokud nepropil svůj den.

Octavian:
Zase zpátky já mu Egypt dám,
tam s ním záměr mám.

Octavian i Octávie:
Kdo je Antonius málo vím,
dělám, co chtěl Řím.
Náš velký Řím, náš velký Řím.

Octavian:
Octávie drahá slyš,
já mám tě sestro rád,
tvoje služba končí již.

Octávie:
A můžu známé zvát.

Octavian:
Si volná opět jako dřív
a u nohou máš Řím.

Octavian i Octávie:
A tak Antonius odchází
a nám neschází.
Máme svůj Řím, náš velký Řím.

Kleopatra:
Služebník oddaný
nebo spíš poddaný
Copak si žádá tvůj pán

Marcus Antonius:
Musím tě opravit
V Římě, kde volí lid
Nevládne Octavián

Kleopatra:
Padni na kolena
Já nejsem volena
Cti královský majestát

Oba:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou

Kleopatra:
Hleď, tato území
Stanou se pouze mým
Majetkem svrchovaným

Marcus Antonius:
Půdu já rád ti dám,
Též se ti omlouvám
Za sňatek, který chtěl Řím

Kleopatra:
Nemáš snad vůli svou,
Lidem, co blízko jsou
Vyhovíš ve všem a rád.

Oba:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou

Kleopatra:
Učinil si z královny egypta svou děvku

Marcus Antonius:
Musel jsem si vzít Octávii
Abych utužil triumvirát

Oba:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou

Marcus Antonius:
Zde s egyptskou královnou

Kleopatra:
Jen svatbou s královnou
Odčiníš hanbu mou
Jen ať to ví celý Řím

Marcus Antonius:
Sám si tě vezmu rád
Slibuji nastokrát
Miluji Tě – teď to vím

Kleopatra:
Náš sňatek z rozumu
Potvrdí korunu
Jíž nosí Caesarián

Oba:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou

1) MARCUS ANTONIUS: Z výšku orlů k zemi pád prožívat mám. Před bojem já zůstávám sám a sám.
Mít tak štěstí, už bych dávno Římu vlád, teď však musím proti stát jen sám a sám.

REF: MARCUS ANTONIUS: Cítím, že má zrádná hvězda hledá smutný cíl a sláva jen pár chvil. Má náruč prázdná, pouze meč by v ní se skryl. Síla vůle Bohů nic víc.

2) MARCUS ANTONIUS: Má lásko hrdá, že tě rád mám přísahám. Konec konců já už znám jen sám.
Ooo

REF: MARCUS ANTONIUS: Cítím, že má zrádná hvězda hledá smutný cíl a sláva jen pár chvil. Má náruč prázdná, pouze meč by v ní se skryl. Síla vůle Bohů vnímám, já ji proklínám.
Lásko dej si číši vína, já už prohrávám, prohrávám.
Má zrádná hvězda hledá smutný cíl a sláva jen pár chvil . Má náruč prázdná, pouze meč by v ní se skryl. Síla vůle Bohů nic víc.

Ó božská Isis, já tě vzývám
tak málo času, náhle zbývá, vím
Říše má je v područí,
v knihách mrtvých dohru číst,
teď můžu když tvou náruč vítám

Dál královnou jsem já,
a lid můj má mě ctít
já kráčím v legendách
Ze snů už přece vím, to má tak být
ať Řím jen poslouchá
jak věrný je můj stát
kde o mně budou psát,
jak býval Egypt ráj
ať Řím jen poslouchá
Dál královnou, jsem já

Kleopatra:
Odcházím, já nevzlykám
Temnotě říše stínů přivykám
Zemi mou mít bude Řím
Dřív než má zem zešeří
Krokodýl spí v písčinách
Přemýšlím o všech dávných příčinách
Duše má bdí ve hvězdách
Netoužím já jim se vzdát

Snáší pryč pláč a žal
Nil, jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj
Skončil Řím zkázu mou
Mou zem tak svázanou
Sílou svou léčí Nil můj

Sbor+Kleopatra
Snáší pryč pláč a žal
Nil, jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj
Římským zlem vláčenou
Pláčem tvář zmáčenou
Sílou svou léčí Nil můj

SENÁT I.
Všichni:
Ave, Ave

Antonius:
Nastal pak lítý boj, Achiles legie kosil, v zápase s přesilou Říman si statečně ved. Konečně s úsvitem Caesar pak dočkal se posil. Vzal Egyptské útokem zcela je z bojiště smet.

Všichni:
Ave, Ave

Antonius:
Jak Pothinus, tak Ptolemaios už nezdvihnou uťaté hlavy. Tak jako vždy,také i dnes Caesar své vítězství slaví.

Všichni:
Ave, Ave, Ave, Ave

Brutus(rec.):
Tak se mi zdá, páni senátoři, že náš milovaný Caesar jde nějak moc rychle nahoru.

Ocavianus:
Caesar je zdravý a klidně si slaví, je šťasten i zaslepen triumfem svým.

Brutus(rec.):
Nejde mi z hlavy, proč Egypt se baví, leč stranou a bez oslav zůstává Řím

Všichni(kromě Octaviana a Bruta):
Vážený senáte netrap se tím

Brutus(rec.):
No tohle

Antonius:
Ale pánové, Caesar tu není, však rád by tu byl

Brutus(rec.):
Ale

Senátor(rec.):
V ničem se Římanům neodrodil

Brutus(rec.):
Že ne

Octavianus:
Co je pro nás výhodné, pro co se rozhodnem

Antonius:
Má-li tam zůstat, či vrátit se sem

Všichni:
Asi se na ničem neusnesem

Octavianus(rec.):
Ostatně, tak jako vždycky, pánové

Brutus(rec.):
Děti ať v shromáždění mlčí, adoptivní synové zvlášť

Octavianus(rec.):
Cože

Caesar je v pasti a nemůže ven, v náruči děvky si užíva jen, marná je vzpoura ta coura to ví, vždyť chutnější sousto už neuloví

Všichni(bez Antonia):
Kdo padne za oběť příště, kdo ví

Senátor(rec):
Já nechci, pánové

Brutus(rec.):
No a já snad

Senátor:
Život je změna, teď vládne nám žena

Antonius:
Já prostřu snad na stůl, vy pokliďte sál

Octavianus:
Běh na dlouhé tratě, jen neztratit gatě

Brutus:
Že běhna tě doběhne, tím si buď jist

Všichni:
Vážený senáte obraťme list

Octavianus(rec.):
Pánové, s tím Egyptem to nebude jednoduché

Všichni:
My budem bez práce, egyptské paláce za nás vše vyřeší bez prodlení, k čemu číst listiny, šlapat jak hodiny, důvod prý jediný k tomu není, vždyť lidi stejně nic neocení

Octavianus:
Jako ta coura se nebudem courat

Brutus:
Jen vytvářet dějiny

Všichni:
To je náš cíl

Nežádej od státu zrušení senátu demokrat vždycky tu arénu ctil, bez ní by žvanil se neuživil, senát je od toho aby tu byl

AŤ Z KOLA JDE CAESAR VEN

Octavianus:
Přátelé v senátu
To co se koná tu
Jednou snad ocení Řím
Caesar má velkou moc
volám vás na pomoc
Budoucnost nejistou zřím

Senátor:
Pro tyto důvody
Ve jménu svobody
On musí odstraněn být

Všichni (dva senátoři, Octavianus, Brutus)
Ocení Řím plán ten zákeřný
Ať z kola jde Caesar ven!

Octavianus(rec.):
Tak jak říkám
Ujednáno?

Senátor(rec.):
Jen ho sem musíme dostat

Octavianus(rec.):
Mám plán
Vím jak na to
Pánové poslouchejte

CHCI ŘÍM

Fulvie:
Nesnesu víc
Jdu ti to říct
Antonius už s ní spí

Octavianus:
Dospělý muž
Fulvie už
Co dělat snad sám ví

Fulvie:
Nenech se plést
Nechá se svést
Jakmile v dáli je Řím

Oba:
Z mých tajných záměrů
K tvým jasným závěrům
Mám klíč
Klíč
uouou

Fulvie:
Caesarův syn
V Egyptě s ním
Ohrozí Řím jako král

Octavianus:
Egyptský sok
No to je šok
Caesar jsem teď přece já

Fulvie:
áááá

Octavianus:
Fulvie mlč
A hned opusť můj dům
Octavian chce být sám
Z mých tajných záměrů
K pár jasným závěrům
Má síla může růst
Chci Řím
Chci Řím
Chci Řím
Mám dobrý plán
Fulvii sám
Raději odstraním dřív
Antonius
Je na můj vkus
O krůček dál než chtěl Řím
Sestru mu dám
Proto ji mám
Nač se hned hádat a přít
Z mých tajných záměrů
K pár jasným závěrům
Má síla může růst
Chci Řím
Řím

OCTAVIAN V SENÁTU

Octavianus(rec.):
Hej,senátoři, poslechněte si zprávy z Egypta

Senátor(rec.):
Copak Kleopatra zas vyvádí

Druhý senátor(rec.):
No to jsem zvědav

Octavianus:
Přišel mi dopis
A podrobný popis
Všech posledních egyptských událostí
Marcus Antonius
Odhodil všechen vkus
Když svolil ke svatbě s tou bytostí

Ostatní:
Nebo ho dostala

Octavianus:
Pánové, ta je schopna všeho
Poslouchejte
Doneslo se mně
Že dostala země
Jež prstem si na mapě označila
Navíc i slib jídal
Její syn má být král
Zkrátka jsem ohromen jak je čilá

Všichni:
Její moc roste a to věc je zlá

Senátor:
To je fakt pánové

Jiný:
To je fakt

Senátor(další):
Egyptská královna
Řím se s ní vyrovná
Antonius je však Říman-jak vím

Senátor:
Pravdu máš příteli
Mějme na zřeteli
Říma prospěch a to vždy především

Všichni(kromě Octaviana):
Senát ten problém snad nevyřeší

Octavianus:
(rec.)
Pánové, pojďte sem, tady je to černé na bílém
(zpěv)
Nebuďme jak děti
Přečtu vám závěti
Vůli Antoniovu poslední
Skrálovnou v Egyptě
Spočinout ve kryptě
Chce prý až sečte se běh jeho dní

Všichni:
No to jsme docela šokovaní
Římu se odrodil
Vlast svoji odhodil
V cizině po smrti rozhodl dlít
Ví dobře římský stát
Jak zradu potrestat
Odpověď na to jen boj může být
A římští vojáci půjdou se bít
A římští vojáci půjdou se bít
Boj!

MOŘI VLÁDNE ŘÍM

Octavianus:
Poslouchej snad ti já
Bitvu u Actia
Vylíčit smím
S Egyptem na moři
Řím slavně soupeřil
Důvtipem mým
Egyptské lodě jsem zapálit dal
Nezůstal živ nikdo jenž by se vzdal

Octavie:
Koráb Antoniův též ke dnu šel

Spolu:
Nikdo z těch mužů to nepřežil žel
Tak dál moři vládne Řím
Tak dál moři vládne Řím
Tak dál vládne Řím

Octavianus:
Jak říkám ti já

SVĚT MÁ JMÉNO ŘÍM

Octavianus:
Kde je teď královna
Účet s ní vyrovnám
Konečně Egypt je můj

Apollodoros:
Antonius zde
Nalezl v těchto zdech
Neodvratný osud svůj
Velký Říman dodýchal

Octavianus:
Ač proti nám léta stál

Apollodoros:
Se ctí bude vzpomínán

Octavianus:
A můj plán je dokonán

Spolu:
Svět má mít jméno Řím

Exit mobile version